Bảng giá Binance Coin (BNB) hôm nay

Xếp hạng 15
Tên Coin (Mã) Binance Coin (BNB)
Giá (USDT) 16.0105 USDT
Giá (BITCOIN) 0.00241903 BTC
Vốn hóa thị trường 1825858075.0 USD
Dao động 1 giờ -0.08% ↓
Dao động 24 giờ -2.59% ↓
Dao động 7 ngày 7.57% ↑

Giá Binance Coin (BNB) hôm nay như thế nào ?

Xếp hạng Binance Coin (BNB) hôm nay là 15

Giá Binance Coin (BNB) ở thời điểm hiện tại là 16.0105 USDT (cập nhật lúc 19:59 20/06/2018). Quy đổi theo tỷ giá BTC là 0.00241903

Giá Binance Coin (BNB) đã -2.59% ↓ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 1825858075.0 USD

Lịch sử Giá Binance Coin (BNB) trong 30 ngày qua

Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2018 16.78 16.94 16.21 16.70 80,738,100 1,913,630,000
18/06/2018 16.62 17.19 16.22 16.88 106,776,000 1,895,560,000
17/06/2018 15.78 17.23 15.76 16.58 107,346,000 1,799,460,000
16/06/2018 14.94 15.98 14.94 15.81 81,354,700 1,703,350,000
15/06/2018 14.88 15.65 14.69 15.05 79,159,300 1,697,160,000
14/06/2018 14.64 15.03 14.14 14.90 80,329,500 1,669,590,000
13/06/2018 15.30 15.72 14.03 14.59 97,415,900 1,744,480,000
12/06/2018 15.52 16.16 14.99 15.23 116,016,000 1,770,460,000
11/06/2018 14.14 15.38 13.79 15.38 83,039,700 1,612,030,000
10/06/2018 15.93 15.93 13.59 14.18 79,288,200 1,816,510,000
09/06/2018 16.31 16.89 15.96 15.96 85,299,900 1,860,230,000
08/06/2018 16.35 16.63 15.83 16.27 94,394,600 1,864,510,000
07/06/2018 17.27 17.44 16.18 16.26 131,031,000 1,969,090,000
06/06/2018 15.60 17.36 15.35 17.25 157,806,000 1,778,930,000
05/06/2018 14.25 15.67 14.21 15.60 101,474,000 1,625,540,000
04/06/2018 14.68 14.68 13.67 14.26 58,219,100 1,673,630,000
03/06/2018 14.68 14.95 14.33 14.57 82,182,300 1,674,350,000
02/06/2018 14.32 14.85 14.01 14.68 87,983,000 1,632,980,000
01/06/2018 14.25 14.41 13.79 14.24 80,342,200 1,625,290,000
31/05/2018 12.56 14.22 12.41 14.19 93,931,700 1,432,560,000
30/05/2018 12.61 12.80 12.27 12.57 43,146,300 1,437,880,000
29/05/2018 11.96 12.68 11.77 12.57 48,807,700 1,363,420,000
28/05/2018 12.60 12.75 11.70 11.89 33,398,400 1,436,870,000
27/05/2018 12.79 12.79 12.33 12.61 36,691,600 1,458,100,000
26/05/2018 12.96 13.20 12.70 12.76 43,258,400 1,478,320,000
25/05/2018 13.03 13.37 12.64 13.01 49,173,800 1,486,250,000
24/05/2018 12.61 13.19 12.20 13.00 54,410,900 1,438,060,000
23/05/2018 13.85 13.93 12.33 12.63 68,215,200 1,579,810,000
22/05/2018 14.57 14.84 13.75 13.93 86,545,100 1,661,680,000
21/05/2018 14.13 14.79 13.82 14.72 97,367,300 1,610,880,000

Xu hướng tìm kiếm Binance Coin (BNB)Tags: giá binance coin qua các năm, giá binance coin hôm nay bao nhiêu, giá binance coin khởi điểm, giá binance coin qua từng năm, giá binance coin rớt, giá binance coin tăng trở lại, tỷ giá binance coin, tiền ảo binance coin là gì, tiền ảo binance coin được tạo ra như thế nào, kiếm tiền ảo binance coin, tiền ảo binance coin dùng để làm gì, cày tiền ảo binance coin, cách tạo tiền ảo binance coin, xem gia bnb, giá bnb qua các năm, giá bnb rớt, giá bnb tăng cao, đầu tư tiền ảo bnb, thông tin về tiền ảo bnb, ty gia binance coin

Xem thêm