Bảng giá Bitcoin (BTC) hôm nay

Xếp hạng 1
Tên Coin (Mã) Bitcoin (BTC)
Giá (USDT) 7935.98 USDT
Giá (BITCOIN) 1.0 BTC
Vốn hóa thị trường 135301713417 USD
Dao động 1 giờ 0.09% ↑
Dao động 24 giờ -4.75% ↓
Dao động 7 ngày -4.97% ↓

Giá Bitcoin (BTC) hôm nay như thế nào ?

Xếp hạng Bitcoin (BTC) hôm nay là 1

Giá Bitcoin (BTC) ở thời điểm hiện tại là 7935.98 USDT (cập nhật lúc 09:57 23/05/2018). Quy đổi theo tỷ giá BTC là 1.0

Giá Bitcoin (BTC) đã -4.75% ↓ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 135301713417 USD

Lịch sử Giá Bitcoin (BTC) trong 30 ngày qua

Ngày Mở Cao Thấp Đóng Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
22/05/2018 8419.87 8423.25 8004.58 8041.78 5,137,010,000 143,534,000,000
21/05/2018 8522.33 8557.52 8365.12 8418.99 5,154,990,000 145,264,000,000
20/05/2018 8246.99 8562.41 8205.24 8513.25 5,191,060,000 140,556,000,000
19/05/2018 8255.73 8372.06 8183.35 8247.18 4,712,400,000 140,689,000,000
18/05/2018 8091.83 8274.12 7974.82 8250.97 5,764,190,000 137,881,000,000
17/05/2018 8370.05 8445.54 8054.12 8094.32 5,862,530,000 142,608,000,000
16/05/2018 8504.41 8508.43 8175.49 8368.83 6,760,220,000 144,878,000,000
15/05/2018 8705.19 8836.19 8456.45 8510.38 6,705,710,000 148,283,000,000
14/05/2018 8713.10 8881.12 8367.97 8716.79 7,364,150,000 148,403,000,000
13/05/2018 8515.49 8773.55 8395.12 8723.94 5,866,380,000 145,022,000,000
12/05/2018 8441.44 8664.86 8223.50 8504.89 6,821,380,000 143,743,000,000
11/05/2018 9052.96 9052.96 8394.46 8441.49 8,488,520,000 154,142,000,000
10/05/2018 9325.96 9396.04 9040.52 9043.94 6,906,700,000 158,772,000,000
09/05/2018 9223.73 9374.76 9031.62 9325.18 7,226,890,000 157,013,000,000
08/05/2018 9380.87 9462.75 9127.77 9234.82 7,415,870,000 159,672,000,000
07/05/2018 9645.67 9665.85 9231.53 9373.01 7,394,020,000 164,161,000,000
06/05/2018 9845.31 9940.14 9465.25 9654.80 7,222,280,000 167,541,000,000
05/05/2018 9700.28 9964.50 9695.12 9858.15 7,651,940,000 165,055,000,000
04/05/2018 9695.50 9779.20 9585.96 9700.76 8,217,830,000 164,956,000,000
03/05/2018 9233.97 9798.33 9188.15 9743.86 10,207,300,000 157,087,000,000
02/05/2018 9104.60 9256.52 9015.14 9235.92 7,558,160,000 154,869,000,000
01/05/2018 9251.47 9255.88 8891.05 9119.01 7,713,020,000 157,350,000,000
30/04/2018 9426.11 9477.14 9166.81 9240.55 8,673,920,000 160,302,000,000
29/04/2018 9346.41 9531.49 9193.71 9419.08 8,853,000,000 158,928,000,000
28/04/2018 8939.27 9412.09 8931.99 9348.48 7,805,480,000 151,991,000,000
27/04/2018 9290.63 9375.47 8987.05 8987.05 7,566,290,000 157,948,000,000
26/04/2018 8867.32 9281.51 8727.09 9281.51 8,970,560,000 150,736,000,000
25/04/2018 9701.03 9745.32 8799.84 8845.74 11,083,100,000 164,893,000,000
24/04/2018 8934.34 9732.61 8927.83 9697.50 10,678,800,000 151,844,000,000
23/04/2018 8794.39 8958.55 8788.81 8930.88 6,925,190,000 149,448,000,000

Xu hướng tìm kiếm Bitcoin (BTC)Tags: gia bitcoin tren thi truong, giá bitcoin khi mới ra đời, giá bitcoin ngày hôm nay, giá bitcoin theo thời gian, giá bitcoin usd, tiền ảo bitcoin tại việt nam, tiền ảo bitcoin dùng để làm gì, đầu tư tiền ảo bitcoin, tiền điện tử bitcoin, gia btc rot the tham, gia btc tren thi truong, giá btc tăng mạnh, giá btc biểu đồ, giá btc các năm, giá btc lúc mới ra, giá btc trực tuyến, mua tiền ảo btc, cách đào tiền ảo btc, cách tạo ra tiền ảo btc, tiền điện tử btc

Xem thêm