Bảng giá Ethereum Classic (ETC) hôm nay

Xếp hạng 18
Tên Coin (Mã) Ethereum Classic (ETC)
Giá (USDT) 15.3091 USDT
Giá (BITCOIN) 0.00231206 BTC
Vốn hóa thị trường 1568138715.0 USD
Dao động 1 giờ -0.5% ↓
Dao động 24 giờ -2.04% ↓
Dao động 7 ngày 12.37% ↑

Giá Ethereum Classic (ETC) hôm nay như thế nào ?

Xếp hạng Ethereum Classic (ETC) hôm nay là 18

Giá Ethereum Classic (ETC) ở thời điểm hiện tại là 15.3091 USDT (cập nhật lúc 20:03 20/06/2018). Quy đổi theo tỷ giá BTC là 0.00231206

Giá Ethereum Classic (ETC) đã -2.04% ↓ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 1568138715.0 USD

Lịch sử Giá Ethereum Classic (ETC) trong 30 ngày qua

Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2018 15.11 15.78 15.05 15.56 263,659,000 1,547,390,000
18/06/2018 14.30 15.43 14.07 15.09 235,593,000 1,464,100,000
17/06/2018 14.47 14.66 14.22 14.33 164,312,000 1,480,910,000
16/06/2018 13.88 14.77 13.86 14.51 232,232,000 1,420,100,000
15/06/2018 14.08 14.08 13.66 13.90 194,461,000 1,440,660,000
14/06/2018 13.92 14.24 13.29 14.06 280,586,000 1,423,400,000
13/06/2018 14.87 14.97 13.20 13.88 325,870,000 1,520,910,000
12/06/2018 12.93 16.22 12.84 14.85 686,019,000 1,321,350,000
11/06/2018 12.63 13.06 12.34 12.92 128,249,000 1,290,440,000
10/06/2018 15.14 15.14 12.26 12.64 173,647,000 1,547,260,000
09/06/2018 15.43 15.63 15.13 15.16 106,269,000 1,576,340,000
08/06/2018 15.25 15.63 15.15 15.41 131,086,000 1,557,700,000
07/06/2018 15.28 15.56 15.13 15.25 109,763,000 1,560,160,000
06/06/2018 15.55 15.65 14.95 15.25 110,481,000 1,587,700,000
05/06/2018 15.23 15.59 14.87 15.53 124,282,000 1,554,270,000
04/06/2018 16.25 16.35 15.14 15.23 140,177,000 1,658,040,000
03/06/2018 15.81 16.40 15.81 16.25 144,261,000 1,612,450,000
02/06/2018 15.50 16.07 15.37 15.82 143,692,000 1,580,780,000
01/06/2018 15.34 15.53 15.14 15.52 137,170,000 1,563,810,000
31/05/2018 15.23 15.58 15.04 15.31 122,136,000 1,552,140,000
30/05/2018 15.31 15.50 14.80 15.20 129,317,000 1,559,910,000
29/05/2018 14.51 15.49 14.33 15.22 157,135,000 1,478,370,000
28/05/2018 15.20 15.53 14.31 14.40 147,459,000 1,548,150,000
27/05/2018 15.27 15.35 14.99 15.21 132,207,000 1,555,230,000
26/05/2018 15.20 15.80 15.03 15.25 141,441,000 1,548,210,000
25/05/2018 15.73 15.73 14.88 15.19 141,072,000 1,601,760,000
24/05/2018 14.91 15.73 14.59 15.71 184,862,000 1,518,060,000
23/05/2018 16.50 16.63 14.65 14.95 172,594,000 1,679,530,000
22/05/2018 17.68 17.70 16.46 16.47 133,700,000 1,799,190,000
21/05/2018 18.19 18.23 17.55 17.68 125,063,000 1,851,050,000

Xu hướng tìm kiếm Ethereum Classic (ETC)Tags: gia ethereum classic tuong lai, giá ethereum classic tăng mạnh, giá ethereum classic biểu đồ, giá ethereum classic lúc mới ra, giá ethereum classic trong tương lai, tiền ảo ethereum classic wiki, đồng tiền ảo ethereum classic, đồng tiền điện tử ethereum classic, gia etc xuong, giá etc giảm mạnh, giá etc hiện nay, giá etc các năm, tỷ giá etc hiện nay, giá etc ngày hôm nay, giá etc phụ thuộc vào gì, giá etc tăng cao, giá etc usd, đồng tiền ảo etc, đào tiền ảo etc, thông tin về tiền ảo etc

Xem thêm