Bảng giá Monero (XMR) hôm nay

Xếp hạng 14
Tên Coin (Mã) Monero (XMR)
Giá (USDT) 120.626 USDT
Giá (BITCOIN) 0.0182253 BTC
Vốn hóa thị trường 1948034452.0 USD
Dao động 1 giờ -0.01% ↓
Dao động 24 giờ -6.35% ↓
Dao động 7 ngày 0.12% ↑

Giá Monero (XMR) hôm nay như thế nào ?

Xếp hạng Monero (XMR) hôm nay là 14

Giá Monero (XMR) ở thời điểm hiện tại là 120.626 USDT (cập nhật lúc 19:56 20/06/2018). Quy đổi theo tỷ giá BTC là 0.0182253

Giá Monero (XMR) đã -6.35% ↓ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 1948034452.0 USD

Lịch sử Giá Monero (XMR) trong 30 ngày qua

Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2018 127.38 130.15 124.77 126.22 34,054,800 2,056,530,000
18/06/2018 123.82 129.04 120.42 127.43 32,087,200 1,998,660,000
17/06/2018 126.97 127.18 123.31 124.06 29,247,600 2,049,010,000
16/06/2018 121.75 128.23 121.68 126.83 31,221,300 1,964,390,000
15/06/2018 132.85 133.32 122.78 122.78 35,999,400 2,143,200,000
14/06/2018 121.94 133.56 118.85 132.94 44,929,500 1,966,780,000
13/06/2018 125.88 126.46 113.62 121.85 44,354,400 2,029,910,000
12/06/2018 138.46 138.46 121.15 125.66 36,656,700 2,232,250,000
11/06/2018 139.55 140.19 132.83 138.04 32,508,500 2,249,350,000
10/06/2018 154.99 154.99 132.09 139.51 46,671,000 2,497,790,000
09/06/2018 158.52 160.04 154.96 154.96 29,964,000 2,554,110,000
08/06/2018 164.07 165.24 157.21 158.70 36,063,500 2,643,030,000
07/06/2018 164.68 171.09 163.06 163.91 40,588,500 2,652,330,000
06/06/2018 167.15 167.80 162.08 164.61 41,766,300 2,691,610,000
05/06/2018 160.31 168.69 157.44 167.19 40,491,500 2,580,910,000
04/06/2018 169.06 170.51 157.84 160.09 39,320,200 2,721,370,000
03/06/2018 162.66 176.11 162.66 169.35 44,074,900 2,617,760,000
02/06/2018 157.59 167.27 156.25 162.65 40,011,500 2,535,650,000
01/06/2018 155.89 158.55 152.87 157.54 29,047,300 2,507,870,000
31/05/2018 154.56 159.17 154.31 155.52 35,146,100 2,485,950,000
30/05/2018 157.60 161.27 152.87 155.23 23,704,800 2,534,340,000
29/05/2018 150.04 166.33 147.93 157.57 51,033,600 2,412,290,000
28/05/2018 166.23 168.22 149.74 149.96 38,161,100 2,672,050,000
27/05/2018 164.47 170.17 161.17 166.08 32,033,800 2,643,160,000
26/05/2018 164.84 168.59 162.99 164.55 17,384,600 2,648,500,000
25/05/2018 171.66 173.66 162.92 164.72 26,129,900 2,757,530,000
24/05/2018 171.21 177.51 160.85 171.49 44,489,500 2,749,820,000
23/05/2018 175.80 179.53 166.33 171.54 49,136,900 2,823,010,000
22/05/2018 198.64 198.95 176.27 176.27 51,057,500 3,189,090,000
21/05/2018 203.83 203.83 194.91 198.74 34,791,200 3,271,740,000

Xu hướng tìm kiếm Monero (XMR)Tags: giá monero tăng mạnh, giá monero hiện nay, giá monero các năm, giá monero giảm sâu, tỷ giá monero hiện nay, giá monero lúc mới ra, giá monero tương lai, giá monero usd, mua tiền ảo monero, đào tiền ảo monero, kinh doanh đồng tiền ảo monero, gia xmr lien tuc giam, giá xmr giảm mạnh, giá xmr cao nhất, giá xmr khi mới ra đời, giá xmr vietnam, tỷ giá xmr, mua tiền ảo xmr, cách tạo ra tiền ảo xmr, ty gia monero

Xem thêm