Bảng giá Nem (XEM) hôm nay

Xếp hạng 16
Tên Coin (Mã) NEM (XEM)
Giá (USDT) 0.192404 USDT
Giá (BITCOIN) 0.00002906 BTC
Vốn hóa thị trường 1731636000.0 USD
Dao động 1 giờ -0.17% ↓
Dao động 24 giờ -3.82% ↓
Dao động 7 ngày -2.73% ↓

Giá NEM (XEM) hôm nay như thế nào ?

Xếp hạng NEM (XEM) hôm nay là 16

Giá NEM (XEM) ở thời điểm hiện tại là 0.192404 USDT (cập nhật lúc 20:06 20/06/2018). Quy đổi theo tỷ giá BTC là 0.00002906

Giá NEM (XEM) đã -3.82% ↓ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 1731636000.0 USD

Lịch sử Giá NEM (XEM) trong 30 ngày qua

Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2018 0.197218 0.201942 0.195592 0.198289 10,550,700 1,774,960,000
18/06/2018 0.194603 0.201285 0.190948 0.197408 10,399,600 1,751,430,000
17/06/2018 0.195606 0.198099 0.194448 0.194889 7,414,750 1,760,450,000
16/06/2018 0.193912 0.197480 0.191503 0.195501 8,367,160 1,745,200,000
15/06/2018 0.204160 0.204411 0.193153 0.194370 10,642,700 1,837,440,000
14/06/2018 0.189777 0.206521 0.189777 0.204210 16,370,100 1,708,000,000
13/06/2018 0.207332 0.209453 0.187027 0.189397 18,902,700 1,865,980,000
12/06/2018 0.222421 0.222421 0.203848 0.206804 16,696,900 2,001,790,000
11/06/2018 0.217518 0.228780 0.212021 0.222905 22,204,900 1,957,660,000
10/06/2018 0.246908 0.246908 0.210542 0.216827 23,909,800 2,222,170,000
09/06/2018 0.253635 0.260890 0.246138 0.246138 19,555,600 2,282,720,000
08/06/2018 0.255202 0.255482 0.249063 0.252740 17,737,900 2,296,820,000
07/06/2018 0.251237 0.277049 0.251237 0.254645 56,223,000 2,261,130,000
06/06/2018 0.252141 0.252469 0.245758 0.250975 16,446,800 2,269,270,000
05/06/2018 0.249740 0.255305 0.239512 0.252357 15,788,400 2,247,660,000
04/06/2018 0.264492 0.267138 0.244076 0.249691 14,410,900 2,380,430,000
03/06/2018 0.263814 0.273369 0.262839 0.263974 16,303,400 2,374,320,000
02/06/2018 0.254274 0.263849 0.253176 0.263685 12,639,100 2,288,470,000
01/06/2018 0.245110 0.260760 0.245110 0.254621 17,894,000 2,205,990,000
31/05/2018 0.241572 0.247709 0.238188 0.245114 12,045,200 2,174,150,000
30/05/2018 0.238923 0.247984 0.234813 0.241666 15,315,900 2,150,300,000
29/05/2018 0.228418 0.251814 0.227359 0.238668 21,312,100 2,055,760,000
28/05/2018 0.256166 0.257409 0.227476 0.228315 14,242,400 2,305,490,000
27/05/2018 0.259764 0.259764 0.254830 0.256728 8,622,780 2,337,870,000
26/05/2018 0.264087 0.268117 0.258198 0.259076 8,466,730 2,376,790,000
25/05/2018 0.272184 0.273338 0.261342 0.263889 10,265,400 2,449,650,000
24/05/2018 0.261781 0.271983 0.253679 0.271747 14,832,000 2,356,030,000
23/05/2018 0.287784 0.288524 0.258562 0.261433 20,737,100 2,590,060,000
22/05/2018 0.311148 0.311765 0.287475 0.287475 12,907,200 2,800,330,000
21/05/2018 0.322131 0.323688 0.307844 0.311285 12,810,200 2,899,180,000

Xu hướng tìm kiếm NEM (XEM)Tags: giá nem giảm mạnh, giá nem tăng mạnh, giá nem khi mới ra đời, giá nem trực tuyến, xem giá nem, tiền ảo nem tại việt nam, cách tạo tiền ảo nem, tiền điện tử nem, gia xem tang chong mat, giá xem qua các năm, giá xem tăng mạnh, giá xem ban đầu, giá xem hiện tại, tiền ảo xem là gì, tiền ảo xem tại việt nam, tiền ảo xem dùng để làm gì, cách đào tiền ảo xem, hệ thống tiền ảo xem, tiền điện tử xem, tỉ giá nem hôm nay

Xem thêm