Bảng giá Neo (NEO) hôm nay

Xếp hạng 12
Tên Coin (Mã) NEO (NEO)
Giá (USDT) 38.2421 USDT
Giá (BITCOIN) 0.00577617 BTC
Vốn hóa thị trường 2485736500.0 USD
Dao động 1 giờ 0.26% ↑
Dao động 24 giờ -5.3% ↓
Dao động 7 ngày -2.64% ↓

Giá NEO (NEO) hôm nay như thế nào ?

Xếp hạng NEO (NEO) hôm nay là 12

Giá NEO (NEO) ở thời điểm hiện tại là 38.2421 USDT (cập nhật lúc 20:04 20/06/2018). Quy đổi theo tỷ giá BTC là 0.00577617

Giá NEO (NEO) đã -5.3% ↓ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 2485736500.0 USD

Lịch sử Giá NEO (NEO) trong 30 ngày qua

Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2018 39.63 41.01 39.18 39.94 75,684,100 2,576,100,000
18/06/2018 38.74 40.40 37.43 39.70 88,125,500 2,517,800,000
17/06/2018 38.57 39.57 38.00 38.76 64,709,800 2,506,900,000
16/06/2018 38.24 39.00 36.99 38.20 67,913,800 2,485,790,000
15/06/2018 40.85 40.94 38.20 38.26 68,554,500 2,655,200,000
14/06/2018 38.31 41.61 38.06 40.85 105,352,000 2,489,920,000
13/06/2018 41.50 41.81 37.25 38.15 98,023,200 2,697,690,000
12/06/2018 45.49 46.44 41.11 41.49 83,302,000 2,956,610,000
11/06/2018 45.56 45.92 43.27 45.60 85,727,200 2,961,510,000
10/06/2018 51.13 51.13 44.60 45.71 99,954,100 3,323,720,000
09/06/2018 52.56 53.45 51.09 51.09 72,333,200 3,416,090,000
08/06/2018 53.55 53.92 51.99 52.59 77,989,800 3,480,610,000
07/06/2018 54.01 54.99 53.18 53.82 78,293,600 3,510,460,000
06/06/2018 54.51 54.61 52.75 53.92 81,572,600 3,543,110,000
05/06/2018 53.50 54.95 52.09 54.45 92,081,000 3,477,660,000
04/06/2018 56.31 57.10 52.61 53.44 91,888,400 3,660,100,000
03/06/2018 56.65 57.80 55.85 56.42 90,826,100 3,682,140,000
02/06/2018 55.63 57.19 54.98 56.76 97,926,200 3,615,890,000
01/06/2018 53.20 56.09 52.95 55.45 102,577,000 3,457,790,000
31/05/2018 51.44 54.08 50.92 52.93 85,826,000 3,343,510,000
30/05/2018 52.36 53.31 50.53 51.54 82,723,100 3,403,160,000
29/05/2018 48.12 53.43 47.96 52.11 106,526,000 3,127,560,000
28/05/2018 52.86 53.06 47.96 48.26 92,695,200 3,436,200,000
27/05/2018 52.32 53.03 51.20 52.93 76,785,500 3,400,820,000
26/05/2018 52.74 54.32 51.55 52.26 84,223,300 3,428,000,000
25/05/2018 55.10 56.26 52.01 53.03 93,827,500 3,581,540,000
24/05/2018 52.36 55.12 50.68 54.76 107,696,000 3,403,300,000
23/05/2018 57.45 57.80 51.81 52.47 109,642,000 3,734,310,000
22/05/2018 62.41 62.50 57.10 57.38 95,219,600 4,056,540,000
21/05/2018 63.59 65.85 60.95 62.46 121,919,000 4,133,600,000

Xu hướng tìm kiếm NEO (NEO)Tags: gia neo tuong lai, giá neo qua các năm, giá neo cao nhất, giá neo cập nhật, giá neo khi mới ra đời, giá neo ở việt nam, giá neo hiện tại, giá neo usd, tỷ giá neo, cày tiền ảo neo, cách tạo tiền ảo neo, gia neo tang chong mat, giá neo rớt, giá neo thế giới, giá neo hiện tại, tỷ giá neo, đồng tiền ảo neo, cách kiếm tiền ảo neo, cách đào tiền ảo neo, tiền ảo neo

Xem thêm