Bảng giá Qtum (QTUM) hôm nay

Xếp hạng 21
Tên Coin (Mã) Qtum (QTUM)
Giá (USDT) 10.2085 USDT
Giá (BITCOIN) 0.00154175 BTC
Vốn hóa thị trường 905131712.0 USD
Dao động 1 giờ 0.03% ↑
Dao động 24 giờ -4.78% ↓
Dao động 7 ngày -6.16% ↓

Giá Qtum (QTUM) hôm nay như thế nào ?

Xếp hạng Qtum (QTUM) hôm nay là 21

Giá Qtum (QTUM) ở thời điểm hiện tại là 10.2085 USDT (cập nhật lúc 20:03 20/06/2018). Quy đổi theo tỷ giá BTC là 0.00154175

Giá Qtum (QTUM) đã -4.78% ↓ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 905131712.0 USD

Lịch sử Giá Qtum (QTUM) trong 30 ngày qua

Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2018 10.80 10.84 10.48 10.69 181,246,000 957,860,000
18/06/2018 10.61 10.94 10.31 10.77 160,550,000 940,345,000
17/06/2018 10.77 10.83 10.57 10.63 156,520,000 954,761,000
16/06/2018 10.63 10.85 10.52 10.78 102,144,000 942,792,000
15/06/2018 11.18 11.19 10.61 10.70 103,048,000 991,253,000
14/06/2018 10.67 11.30 10.48 11.18 113,825,000 946,349,000
13/06/2018 11.29 11.40 10.32 10.65 113,990,000 1,000,940,000
12/06/2018 11.98 12.55 11.17 11.30 137,156,000 1,062,010,000
11/06/2018 11.60 12.04 11.44 11.98 117,110,000 1,028,280,000
10/06/2018 13.22 13.22 11.49 11.60 134,438,000 1,172,210,000
09/06/2018 13.41 13.62 13.22 13.22 115,646,000 1,188,810,000
08/06/2018 13.71 13.79 12.93 13.54 112,317,000 1,215,090,000
07/06/2018 13.77 14.00 13.61 13.69 116,089,000 1,220,910,000
06/06/2018 13.94 14.03 13.30 13.74 111,312,000 1,235,360,000
05/06/2018 13.72 14.05 13.31 13.90 125,679,000 1,216,320,000
04/06/2018 14.69 14.84 13.58 13.73 137,690,000 1,302,520,000
03/06/2018 14.69 14.92 14.61 14.71 138,318,000 1,302,480,000
02/06/2018 14.46 14.83 14.38 14.72 154,167,000 1,281,870,000
01/06/2018 13.36 14.50 13.29 14.47 152,020,000 1,184,140,000
31/05/2018 13.09 13.57 12.98 13.35 121,813,000 1,160,130,000
30/05/2018 13.18 13.52 12.85 13.08 122,833,000 1,168,110,000
29/05/2018 12.34 13.37 12.25 13.20 127,041,000 1,093,810,000
28/05/2018 13.31 13.46 12.31 12.41 123,898,000 1,179,210,000
27/05/2018 13.27 13.42 13.00 13.25 114,514,000 1,175,970,000
26/05/2018 13.32 13.69 13.13 13.23 110,855,000 1,180,020,000
25/05/2018 14.02 14.06 13.11 13.34 117,740,000 1,242,110,000
24/05/2018 13.37 14.27 12.84 14.00 142,782,000 1,185,200,000
23/05/2018 15.11 15.23 13.35 13.47 137,510,000 1,339,150,000
22/05/2018 16.33 16.36 14.96 15.16 133,593,000 1,446,970,000
21/05/2018 16.84 16.93 16.13 16.32 147,283,000 1,492,250,000

Xu hướng tìm kiếm Qtum (QTUM)Tags: giá qtum hôm nay, gia qtum rot the tham, giá qtum thế giới, giá qtum tương lai, tiền ảo qtum tại việt nam, kinh doanh tiền ảo qtum, đồng tiền điện tử qtum, gia qtum tang tro lai, gia qtum tren thi truong, gia qtum tuong lai, giá qtum tăng mạnh, giá qtum mới nhất, giá qtum ban đầu, giá qtum các năm, giá qtum rớt, giá qtum tăng cao, giá qtum thời điểm hiện tại, kiếm tiền ảo qtum, đồng tiền điện tử qtum, tỉ giá qtum hôm nay

Xem thêm