WASHINGTON – Không chắc Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất liên bang vào Tháng 9 trong khi đang chờ thấy tín hiệu của lạm phát tăng.

Theo kết quả thăm dò của Reuters, đây là lần thứ nhì giới kinh tế gia dời dự báo về lãi suất, không tin 2 lần tăng lãi suất trong năm nay trong lúc cuộc tổng tuyển cử Tháng 11 làm cho thay đổi chính sách trở thành nhậy cảm.

Gần 1/3 trong số hơn 90 kinh tế gia đuợc thăm dò đoán Quỹ dự trữ liên bang sẽ tăng lãi suất tới mức giữa 0.50% và 0.75% vào Tháng 6.

Theo kinh tế gia Sam Bullard của Wells Fargo, cần chờ xem các số liệu từ nay đến Tháng 6.

Trong thăm dò của Reuters, truyền thông dự báo lãi suất dưới 0.75% trong quý 3, và dưới 1% trước cuối năm. Nay, kinh tế gia nhận thấy khả năng tăng lãi suất là 60% vào cuối Tháng 9, và khả năng tăng vào cuối Tháng 6 là 40% – họ nói: kinh tế Hoa Kỳ cần đạt tăng trưởng 2.4%/năm để gây ra lạm phát thích hợp biện minh chính sách siết chặt tín dụng.

PBoC nâng lãi suất trên thị trường mở

Mặt khác, kinh tế gia tiên đoán khả năng phát sinh suy thoái trong 15 năm chỉ là 15%.

Thăm dò của Reuters ghi nhận 45 trong 51 kinh tế gia tin tưởng rằng thị trường việc làm đang ở thời kỳ mạnh, tuy sức tuyển dụng giảm chậm – 2 vị không tin tưởng và 4 vị không ý kiến.