Theo đó, khách hàng khi gửi tiết kiệm kỳ hạn tại SHB Khu vực miền Bắc và miền Trung sẽ có các mức cao nhất như sau: 0,665% (kỳ hạn 1 tháng); 0,705%(kỳ hạn 2 tháng); 0.755% (kỳ hạn 3 tháng) và 0.775%( kỳ hạn 6 tháng). Mức lãi suất không kỳ hạn là 0.3%.

Đặc biệt, tại khu vực miền , lãi suất được chia ra làm 3 loại: theo kỳ hạn trả lãi hàng tháng, theo kỳ hạn trả lãi hàng quý và theo kỳ hạn trả lãi cuối kỳ. Đối với kỳ hạn trả lãi hàng tháng, lãi suất tiết kiệm sẽ có các mức cao nhất như sau: 0,655% (2 tháng); 0,695% (3 tháng); 0.715%(6 tháng). Đối với kỳ hạn trả lãi hàng quý, lãi suất mức gửi tiết kiệm cao nhất theo kỳ hạn như sau: 0.725% (6 tháng); 0.75 % (9 tháng) và 0.77% (12 tháng). Đối với kỳ hạn trả lãi cuối kỳ, lãi suất mức gửi tiết kiệm cao nhất theo kỳ hạn là 0.34% (1 tuần); 0.39% (2 tuần), 0.44% (3 tuần); 0.665% (1 tháng); 0.705%(2 tháng), 0.755%( 3 tháng) và 0.775%(6 tháng)

Mua hàng trả góp lãi suất 0% từ FPT Shop

Mục đích của việc tăng lãi suất lần này nhằm tăng nguồn vốn huy động và tăng tổng tài sản của SHB.

Được biết trong tháng 11, SHB cũng đã chính thức khai trương thêm 3 điểm giao dịch mới tại Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng nâng tổng số điểm giao dịch lên gần 40 điểm. Theo kế hoạch, đến năm 2010, tổng số PGD sẽ nâng lên 200 điểm. Hiện nay SHB đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 ty đồng.

Từ ngày 10/12/2007 đến ngày 31/01/2008, SHB cũng phát hành miễn phí thẻ Solid cho tất cả các đối tượng khách hàng.